หน้าแรก สวทช. จัดกิจกรรม “Pharma ConneX 2024” จับคู่นักวิจัย-นักพัฒนา เฟ้นหางานวิจัยตอบโจทย์ธุรกิจสุขภาพและการแพทย์
สวทช. จัดกิจกรรม “Pharma ConneX 2024” จับคู่นักวิจัย-นักพัฒนา เฟ้นหางานวิจัยตอบโจทย์ธุรกิจสุขภาพและการแพทย์
19 มิ.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยและนักพัฒนาจับคู่ผู้ประกอบการร่วมกันนำเสนอแผนงานวิจัยและแผนธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพการแพทย์ พิชิตเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 1,000,000 บาท ภายใต้โครงการ “Pharma ConneX จับคู่และต่อยอด 2024” ที่ต้องการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักวิจัยและนักพัฒนา ให้ตรงกับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาด

(วันที่ 11 มิถุนายน 2567) ณ ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (RNS) ร่วมกับ สายงานบริการโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STIS) จัดกิจกรรม Pharma ConneX 2024: Pitching Day ภายใต้ “โครงการ Pharma ConneX จับคู่และต่อยอด” ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักพัฒนา รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและสุขภาพการแพทย์ มาแข่งขันนำเสนอแผนการวิจัย และแผนธุรกิจในการ Pitching เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สวทช. ในการนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัย พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยมี ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริการโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งโครงการ Pharma ConneX 2024 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 เพื่อสานต่อความร่วมมือจากผลพวงความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการ Pharma ConneX 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยในอุตสาหกรรมยาและสุขภาพการแพทย์ ที่เป็นความต้องการของตลาดและสังคมโดยแท้จริง และยังเป็นกลไกที่ช่วยเสริมแกร่งเครือข่ายนักวิจัยด้านยาและสุขภาพการแพทย์ของ สวทช. รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัย สวทช. และบริษัทเอกชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยา และนวัตกรรมการแพทย์สุขภาพใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดไทยและตลาดสากล

คณะกรรมการ นักวิจัย และบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอแผนงานวิจัยและแผนธุรกิจของโครงการวิจัยที่ได้จากการจับคู่ เพื่อ Pitching เงินสนับสนุนโครงการ ในวัน Pharma ConneX 2024: Pitching Day
คณะกรรมการ นักวิจัย และบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอแผนงานวิจัยและแผนธุรกิจของโครงการวิจัยที่ได้จากการจับคู่ เพื่อ Pitching เงินสนับสนุนโครงการ ในวัน Pharma ConneX 2024: Pitching Day

ทั้งนี้ โครงการ Pharma ConneX 2024 ประกอบด้วย กิจกรรม Business Matching โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ นำมาสู่ความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกัน จากนั้นวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ได้จัดกิจกรรม Pitching ในการร่วมกันนำเสนอแผนงานวิจัยและแผนธุรกิจ เพื่อรับเงินสนับสนุนจากโครงการ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการและนักวิจัยสนใจเข้าร่วม Matching และ Pitching และผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 50% ของโครงการสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

Matching Day: ภาพบรรยากาศการให้คำปรึกษา และหารือระหว่างนักวิจัยและบริษัทเอกชนช่วง 1-on-1 Matching (27 พฤษภาคม 2567)
Matching Day: ภาพบรรยากาศการให้คำปรึกษา และหารือระหว่างนักวิจัยและบริษัทเอกชนช่วง 1-on-1 Matching (27 พฤษภาคม 2567)

Pitching Day: ภาพกิจกรรมนักวิจัยและบริษัทเอกชนนำเสนอแผนงานวิจัย และแผนธุรกิจ (11 มิถุนายน 2567)

19 มิ.ย. 2567
0
แชร์หน้านี้: