หน้าแรก ยกระดับชุมชนด้วย Smart Micro Grid & ETP ต้นแบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
ยกระดับชุมชนด้วย Smart Micro Grid & ETP ต้นแบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
17 มี.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัย สวทช. ร่วมกับหลายหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนา ต้นแบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็ก และพัฒนา แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า เรียกว่า Smart Micro Grid and ETP เป็นความร่วมมือในการสร้างโครงข่ายการบริหารจัดการไฟฟ้า นำร่องในพื้นที่ระดับชุมชน เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนให้ชุมชนผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ และใช้ร่วมกับพื้นที่ทางการเกษตรด้วยการปลูกพืชมูลค่าสูงใต้แผงโซลาร์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าของชุมชนผ่านแพลตฟอร์ม ETP เป็นการยกระดับชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

 

พบกับทีมนักวิจัยและผู้พัฒนา Smart Micro Grid and ETP ในงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 หรือ NAC2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac

17 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: