หน้าแรก การผลิตโปรตีนลูกผสมจากยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ไทย ประสิทธิภาพสูง-ต้นทุนต่ำ
การผลิตโปรตีนลูกผสมจากยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ไทย ประสิทธิภาพสูง-ต้นทุนต่ำ
23 มี.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. พัฒนา ระบบการผลิตโปรตีนลูกผสมจากยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ไทย มีประสิทธิภาพสูง และมีต้นทุนต่ำ เนื่องจากสามารถเพาะเลี้ยงในอาหารหรือแหล่งคาร์บอนราคาถูกที่หาได้ภายในประเทศ เช่น น้ำตาลทราย หรือกากน้ำตาล ทำให้ทดแทนการนำเข้าโปรตีนลูกผสมจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีอิสระในการดำเนินการ (freedom to operate) สามารถผลิตโปรตีนลูกผสมต้นแบบหรือเอนไซม์หลากหลายชนิดได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 

พบกับทีมนักวิจัยผู้พัฒนาระบบการผลิตโปรตีนลูกผสมจากยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ไทย ได้ในงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 หรือ NAC2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac

23 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: