หน้าแรก โครงการศึกษาวิเคราะห์และทดสอบโครงคัสซีและตัวถัง เพื่อกำหนดอายุการใช้งานรถโดยสาร
โครงการศึกษาวิเคราะห์และทดสอบโครงคัสซีและตัวถัง เพื่อกำหนดอายุการใช้งานรถโดยสาร
13 ก.พ. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC ) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ภายใต้การสนับสนุนของ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาใน “โครงการศึกษาวิเคราะห์และทดสอบโครงคัสซีและตัวถัง เพื่อกำหนดอายุการใช้งานรถโดยสาร”

 

โดยภายในงานครั้งนี้ มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ให้ความสนใจมาร่วมรับฟัง พร้อมมีข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาในโครงการดังกล่าว

แชร์หน้านี้: