หน้าแรก สวทช. ผนึก 5 องค์กร ยกระดับความรู้ -นวัตกรรมการแพทย์ นำไทยสู่ Medical Tourism
สวทช. ผนึก 5 องค์กร ยกระดับความรู้ -นวัตกรรมการแพทย์ นำไทยสู่ Medical Tourism
19 มิ.ย. 2567
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 19 มิถุนายน 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ สวทช. เข้าร่วม พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างองค์ความรู้ด้าน “นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และคืนความอ่อนเยาว์” REVITALIZING & REJUVENATING Innovation course for Health (2RICH) ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ สวทช. กระทรวง อว.โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ปวีณ นราเมธกุล ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและสัญญา สวทช. ร่วมงาน ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กทม.

สำหรับโครงการสร้างองค์ความรู้ด้าน “นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และคืนความอ่อนเยาว์” REVITALIZING & REJUVENATING Innovation course for Health (2RICH) เพื่อบูรณาการความรู้ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับ REVITALIZING & REJUVENATING สำหรับแพทย์ และผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อสนับสนุน Medical Tourism ของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับขีดความสามารถของแพทย์ ผู้ประกอบการ และผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับในหลักสูตรไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ เพื่อสนับสนุนชื่อเสียงของอุตสาหกรรมสุขภาพของไทย รวมถึงสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมการแพทย์จากแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจสุขภาพสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

 

แชร์หน้านี้: