หน้าแรก โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น
19 ก.พ. 2564
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดฉากลงแล้วสำหรับกิจกรรม รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ภายใต้ธีมงาน: Data Science with KidBright ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ โดย ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ประธานกล่าวปิดงาน ย้ำ! พร้อมเป็นหนึ่งกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม Science Toy ของประเทศ

ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. กล่าวว่า จากวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “รวมพลคน KidBright” (KDC21) ที่จะเป็นหนึ่งกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม Science Toy ของประเทศ ทางทีมวิจัยเนคเทค จึงได้เผยแพร่ผลงานวิจัย KidBright AI Platform ให้ผู้สนใจหรือนักพัฒนานำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนปัญญาประดิษฐ์ เปิดตัว UtuNoi PLAYGROUND เพื่อส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลในโรงเรียน และสุดท้ายจัดกิจกรรมแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ควบคุมการขับเคลื่อนของ KidBright AI Bot ด้วยภาษาถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบ STEM แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ชมทางออนไลน์ได้เห็นถึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้เกิดความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ นำไปสู่การสร้างทรัพยากรที่มีความรู้สูงเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า การประกวดแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยเสียงภาษาถิ่น ในวันนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบ STEM แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยทางโครงการฯ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 95 โครงการ จากทั่วประเทศ คัดเหลือผู้เข้ารอบ 40 ทีม และด้วยสถานการณ์โควิคทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการแข่งขันและจัดอบรมให้ผู้เข้าแข่งเป็นหลักสูตร”ออนไลน์ KidBright AI x Voice Classification” เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างโมเดลด้วยเสียงภาษาถิ่น ผ่าน KidBright AI Platform เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 และให้ทั้ง 40 ทีม พัฒนาโมเดลและส่งผลงานเข้ามาให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน AI ตัดสิน จนคัดเหลือ 8 ทีมสุดท้ายเป็นตัวแทนภูมิภาคและมาร่วมแข่งขันในวันนี้ ทางผู้เข้าแข่งขันยังได้รับกำลังใจจากกองเชียร์ตามภูมิภาคต่างๆ โดยมีโรงเรียนและนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ จำนวน 91 โรงเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 4,000 คน

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ สุดยอด KidBright AI Bot ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท
ทีมตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าทีม ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ จารัส ผู้ร่วมทีม นายองอาจ บุญประมวล เด็กชายณนนท์ บุญประมวล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
ทีมตัวแทนจากใต้ โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
หัวหน้าทีม นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล ผู้ร่วมทีม นายธนอนันท์ เฉลิมพันธ์ นายปวริศ พันธุ์สถิตวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
ทีมตัวแทนจากภาคกลาง โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
หัวหน้าทีม นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์ ผู้ร่วมทีม นายสมควร แสงพินิจ นายวงศธร ศิริ

รางวัลชมเชย ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
ทีมตัวแทนจากภาคเหนือ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย
หัวหน้าทีม นายเรวัตร วงศ์วุฒิ ผู้ร่วมทีม นายณัฐวุฒิ กันนา นายรัฐศาสตร์ หมื่นเงิน

งาน “รวมพลคน KidBright Online” KidBright Developer Conference 2021 (KDC21): Data Science with KidBright พร้อมที่จะช่วยสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งที่ผ่านมาการเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยโจทย์ใกล้ตัว และที่นักเรียนคิดเองนั้นจะเกิดความสนุก และความภาคภูมิใจทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ในระดับลึกมากขึ้นในระดับอุดมศึกษา สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานสู่อนาคตต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียด www.kid-bright.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เนคเทค 02 564 6900 ต่อ 2330-2340
สายพิณ ธนะศิริวัฒนา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 081 899 1380

19 ก.พ. 2564
0
แชร์หน้านี้: