หน้าแรก โปรแกรมเวชสำอาง สวทช. อว. จัดอบรมติดปีกผู้ประกอบการไทย
โปรแกรมเวชสำอาง สวทช. อว. จัดอบรมติดปีกผู้ประกอบการไทย
26 ต.ค. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โปรแกรมเวชสำอาง โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จัดอบรม “Efficacy Testing of Anti-Aging Products in Ex Vivo Human Skin Models & Clinical Testing” ในผู้ประกอบการกลุ่มเวชสำอางและเสริมอาหาร นำเสนอข้อมูลการตลาดและนวัตกรรมของไทยด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยเฉพาะงานวิจัยของนาโนเทค และ สวทช. หวังผลักดันแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม โดยมี ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย Super Manager โปรแกรมเวชสำอาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร.ภญ.มยุรี กัลยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Dr.Nikita Radionov, Subsidiary and Technical-commercial Actions Manager จาก Laboratoire BIO-EC ประเทศฝรั่งเศส มาให้ข้อมูล พร้อมด้วย ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ดร.วันนิตา กลิ่นงาม นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นาโนเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากร

26 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: