หน้าแรก สวทช. หนุนผู้ประกอบการ
สวทช. หนุนผู้ประกอบการ
28 เม.ย. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2563 (SUCCESS 2020)

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ขอเชิญผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทุกประเภทที่จดทะเบียนนิติบุคคล สมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีปี 2563 (Technology Business Incubation Program : Rise Up Your Business By SUCCESS 2020) เพื่อสร้างรากฐานความแข็งแรงให้องค์กรธุรกิจ

พบกับกิจกรรมสัมมนาพิเศษ Food Innopolis Special Food Talks

เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความรู้ทางเทคโนโลยีการแปรรูปและการถนอมอาหารต่างๆที่จะช่วยผู้ประกอบการอาหารสามารถนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองในยุคโควิด -19 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร

โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19

โครงการ ITAP เปิด “โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพได้มีโอกาสในการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)

ขอเชิญผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)” โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการที่รับถ่ายทอดผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยของรัฐหรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่มีต้นแบบในระดับภาคสนามแล้วมาต่อยอด ในลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (หมดเขตรับสมัคร)

28 เม.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: