หน้าแรก สวทช. พร้อมหนุนผู้ประกอบการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry
สวทช. พร้อมหนุนผู้ประกอบการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry
3 ธ.ค. 2564
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. ลงนามความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ให้เข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ซึ่งมีเป้าหมายผลักดันให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่โครงการ 100% ภายในปี 2568 และตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรและอาหาร โดยความร่วมมือครั้งนี้ สวทช. โดย ITAP พร้อมนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสนับสนุนและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry อย่างสมบูรณ์ในอนาคต.

3 ธ.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: