หน้าแรก นักเรียนพิการโชว์ผลงานโค้ดดิ้ง! สร้างสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวจากบอร์ด KidBright
นักเรียนพิการโชว์ผลงานโค้ดดิ้ง! สร้างสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวจากบอร์ด KidBright
7 ก.ค. 2565
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สพฐ. จัดกิจกรรม KidBright for All : โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright ของนักเรียนพิการ มีครูและนักเรียนพิการจาก 26 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากการนำบอร์ด KidBright ของเนคเทค สวทช. ไปต่อยอดการเรียนรู้เรื่องการโค้ดดิ้งเพื่อประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์หลายโครงงาน.

7 ก.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: