หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565
20 เม.ย. 2564
0
เอกสารเผยแพร่

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

โดยมีเนื้อหา

  • สถานการณ์แนวโน้ม และระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • นโยบาย ยุุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • สถานการณ์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปัจจุบัน
  • แนวโน้มของโลกและนัยต่อประเทศไทย
  • ฉากทัศน์ภาพอนาคต
  • ทิศทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

 

สามารดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : shorturl.asia/uK3Mi  หรือคลิกที่ลิงก์ หนังสือแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2565

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

แชร์หน้านี้: