หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ
18 ม.ค. 2553
0
การจัดการความรู้ (KM)

การพัฒนาสื่อดิจิทัลในยุคการจัดการความรู้ การพัฒนาคลังความรู้ และการทำงานแบบร่วมมือ จำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานเพื่อให้เอกสารแลกเปลี่ยน แสดงผล และเรียกใช้ได้อย่างเหมาะสม สวทช. โดย ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่แนวทางการพัฒนาสื่อดิจิทัลในยุคการจัดการความรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน/บุคคลที่สนใจ ดังนี้

 

18 ม.ค. 2553
0
แชร์หน้านี้: