หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ NSTDA Services : FOOD Industry
NSTDA Services : FOOD Industry
28 ก.ย. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

สวทช. กับการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้านอุตสาหกรรมอาหาร บริการด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม, บริการวิเคราะห์และทดสอบ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, การส่งเสริมธุรกิจ SMEs/Start-up, การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/อุตสาหกรรม, การเงิน ภาษีและมาตรการส่งเสริม และบริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยด้านอุตสาหกรรมอาหาร สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัย พัฒนา และเข้าใจการทำธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้นขึ้น

nstda service booklet food industry

แชร์หน้านี้: