หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ GreenStone ห้องสมุดดิจิทัล
GreenStone ห้องสมุดดิจิทัล
3 มิ.ย. 2552
0
เอกสารเผยแพร่

Greenstone เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับ (Open source software) ที่เผยแพร่ภายใต้สิทธิ์ GNU General Public License คือผู้ใช้สามารถศึกษาซอร์สโคด แก้ไขการทำงานของซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่แก้ไขต่อไปยังคนอื่นได้โดยเสรี Greenstone ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 3.1 ถึง 2000 ระบบปฏิบัติการ Darwin ของ Mac OS X ระบบปฏิบัติการ Solaris และ FreeBSD2 โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับการใช้พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library: DL) คือ การเก็บรวบรวมเอกสารในฟอร์แมตดิจิทัลเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการสืบค้นและเข้าถึง ช่วยให้สามารถบริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัลได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การเผยแพร่ผ่าน CD-ROM

จุดเด่นของ Greenstone คือรองรับเมทาดาทา (Metadata) ที่หลากหลาย รวมทั้งฟอร์แมตเอกสารทั้งที่มีในอดีตเช่น ISIS และในอนาคต ทำให้การพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติเป็นไปได้ตามความต้องการของผู้พัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

3 มิ.ย. 2552
0
แชร์หน้านี้: