หน้าแรก คลังความรู้ หนังสือ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ไขปริศนา 100 ข่าวสิ่งแปลกที่ชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอหวย
หนังสือ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ไขปริศนา 100 ข่าวสิ่งแปลกที่ชาวบ้านพากันกราบไหว้ขอหวย
24 ม.ค. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

สังคมไทยมีวิถีชีวิตในความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ อำนาจเล้นลับ หรือกระทั่งเรื่องออกแนวไปทางไสยศาสตร์มาช้านานซึ่งก็คงไม่ต่างจากชนชาติอื่นๆ ที่ต่างก็มีเรื่องราวทำนองนี้ในท้องถิ่นของตน ส่วนการตอบสนองต่อเรื่องเหล่านี้ ในแต่ละชนชาติอาจมีวิธีการที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมแต่ละแห่ง

หนังสือ “ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์” เล่มนี้ จัดทำโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รวบรวมข่าวแปลกดังกล่าวในรอบสี่ปีที่ผ่านมาเป็นหลัก คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555 แล้วสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ต่อข่าวดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง แม้บางเรื่องอาจจะยังมีคำตอบที่ไม่ชัดเจน เพราะต้องอาศัยเวลาและการทดลองเพื่อหาคำตอบ ซึ่งเราไม่มีโอกาสได้ทำ แต่อย่างน้อยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ให้แนวทางและวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวได้

ดาวน์โหลดหนังสือ

 

24 ม.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: