หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. VDO 30 ปี สวทช. Mr. Jeong Yoon-Mo : The Chairman and President of Korea Technology Finance Corporation (KOTEC), Korea
Mr. Jeong Yoon-Mo : The Chairman and President of Korea Technology Finance Corporation (KOTEC), Korea
3 พ.ค. 2564
0
VDO 30 ปี สวทช.

Mr. Jeong Yoon-Mo

The Chairman and President of Korea Technology Finance Corporation (KOTEC), Korea

ขอแสดงความยินดีจากใจในโอกาสครบรอบ 30 ปีของ สวทช. ในฐานะมิตรประเทศอันยาวนาน ประเทศไทยและเกาหลีมีความร่วมมือกันในหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวทช. และ KOTEC เราต่างก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 30 ปี เหมือนกันและมีความร่วมมือกันตลอดมา พร้อมกันนี้เชื่อว่า สวทช.จะเป็นองค์กรหลักของสังคมแห่งฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยต่อไป

แชร์หน้านี้: