หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. VDO 30 ปี สวทช. Prof. Dr. Ulrich Schurr : Forschungszentrum Jülich, Germany
Prof. Dr. Ulrich Schurr : Forschungszentrum Jülich, Germany
5 พ.ค. 2564
0
VDO 30 ปี สวทช.

Prof. Dr. Ulrich Schurr

Forschungszentrum Jülich, Germany

ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 3 ทศวรรษแห่งการทำงานวิจัยอันยอดเยี่ยม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก อีกทั้งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือในการทำงานด้านความยั่งยืนของเศรษฐกิจชีวภาพ รวมถึงการวิจัยพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ สวทช. และเราจะร่วมสร้างอนาคตที่สดใสของเศรษฐกิจชีวภาพกันต่อไป

5 พ.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: