หน้าแรก ข้อมูลเผยแพร่ สวทช. สนองพระราชดำริ การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าว สวทช.
วิทยาศาสตร์และทโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนากำลังคน
28 ธ.ค. 2566
2 นักวิจัยไทย ในโครงการตามพระราชดำริฯ ร่วมปฏิบัติภารกิจ สำรวจ “ขั้วโลกใต้”
อ่านเพิ่มเติม
12 ก.ค. 2566
นักวิจัยไทยเดินทางเข้าร่วมการวิจัยอาร์กติกทางเรือ
อ่านเพิ่มเติม
11 ก.ค. 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค
อ่านเพิ่มเติม
30 มิ.ย. 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ ๗๒ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
อ่านเพิ่มเติม
3 มิ.ย. 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าไปทอดพระเนตรการทดลองJUNO ณ เมือง Jiangmen
อ่านเพิ่มเติม
17 ม.ค. 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก 2023 (GYSS2023) ผ่านระบบออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
19 ส.ค. 2565
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ออนไลน์)
อ่านเพิ่มเติม
4 ส.ค. 2565
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ นำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
2 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม