หน้าแรก คณะกรรมการ กวทช. นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
รองประธาน
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รองประธาน)

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
-
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ