หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบ 2”
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบ 2”
28 มี.ค. 2564
0

กลับมาอีกครั้ง!! สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ หากท่านจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี หรือกำลังศึกษาระดับตรี-โท-เอก  ทุนเริ่มต้นธุรกิจ มูลค่าตั้งแต่ 100,000-1,500,000 บาท ภายใต้ Youth Startup Fund 2020 รอบที่ 2
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบ 2”  ผ่าน  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TED Fellow)

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร
1.  โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) : ทุนให้เปล่ามูลค่าสูงสุด 100,000 บาท
คุณสมบัติผู้รับทุนโปรแกรม IDEA : ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี (รวมทีมอย่างน้อย 3 คน)
ผู้สนใจสมัครโปรแกรม IDEA ได้ที่   https://shorturl.asia/MYIu1

2. โปรแกรม Prove of Concept (POC) ทุนอุดหนุนมูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท
คุณสมบัติผู้รับทุนโปรแกรม POC : ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน จะต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (สามารถยื่นข้อเสนอโครงการในนามบุคคลธรรมดาได้)
ผู้สนใจสมัครโปรแกรม POC ได้ที่  https://shorturl.asia/MYIu1

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3l5AAjz

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564
ติดต่อ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : Thailand Science Park -TSP
bcd@nstda.or.th
: 02 564 7000 ต่อ 5398, 082-635 4792 (คุณปกรณ์พล), 02 564 7000 ต่อ 71699, 081-318 7532 (คุณชมพูนุช)

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบ 2”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ