หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ประกาศเปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
ประกาศเปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
7 ส.ค. 2565
0

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) จัดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development) ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 ถ่ายทอดสด ในระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
• แนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
• กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบรางในต่างประเทศ
• กรณีศึกษาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบรางในประเทศไทย
ค่าลงทะเบียนต่อหลักสูตร : ท่านละ 4,900 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
*เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจ และไม่แสวงหากำไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม​
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.career4future.com/tod
สอบถามรายละเอียด: 0 2644 8150 ต่อ 81894 และ 085 324 2684 (นพมล) E-mail: npd@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ประกาศเปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งระบบราง (Transit-Oriented Development)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ