หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ”
สวทช. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ”
26 มี.ค. 2564
0

สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ”เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเพาะปลูกมะเขือเทศในสายพันธุ์ที่เหมาะสม ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รวมทั้งให้ความรู้ในด้านการดูแลบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งในและนอกโรงเรือน รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านโรคและแมลงในมะเขือเทศและการดูแลรักษา เพื่อลดความเสี่ยงและยกระดับองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ในวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รับจำนวน 40 ท่าน ค่าสมัครท่านละ 3,500 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม)

เนื้อหาประกอบด้วย
1. เทคนิคการปลูกมะเขือเทศครบวงจร พร้อมลงมือปฏิบัติจริง
2. วิเคราะห์การตลาด แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการแปรรูปมะเขือเทศ
3.Workshop การแปรรูปมะเขือเทศ
4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกูรูด้านมะเขือเทศตัวจริง
5.เรียนรู้การปลูกมะเขือเทศและการประยุกต์ใช้ระบบสมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูก จากสถานที่จริง (Agritec Station)

สอบถามเพิ่มเติม  คุณกนกพร โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1742 (ในวันและเวลาราชการ)

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ