หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช.เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรีเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputerด้วย Green Technology
สวทช.เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรีเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputerด้วย Green Technology
24 มี.ค. 2565
0

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัด สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputer ด้วย Green Technology เพื่อพัฒนางานวิจัยไทยสู่ความยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 – 11.30 น. ภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (NAC2022: NSTDA Annual Conference 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565

การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จะเข้าใจถึงเทคโนโลยี และกระบวนการเบื้องหลังในการสร้าง Supercomputer (Data Center) ของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ National S&T Infrastructure ของ สวทช. โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้าน วทน. ที่สำคัญของประเทศ พร้อมกับการได้เรียนรู้ งานเบื้องหลังเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการสร้าง Supercomputer ของประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3qPAmBx ตั้งแต่บัดนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช.เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรีเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Supercomputerด้วย Green Technology
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ