หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Operation: RSO)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Operation: RSO)
18 พ.ย. 2565
0

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Operation: RSO)
อบรมระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่อบรม : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
– การเดินรถไฟฟ้า (Railway Operation)
– การศึกษาดูงานการบริหารและควบคุมระบบการเดินรถไฟฟ้า
– การศึกษาดูงานโครงการระบบการเรียนรู้การบริหารและควบคุมระบบการเดินรถไฟ
– Workshop: ระบบการเรียนรู้การบริหารและควบคุมระบบการเดินรถไฟ
– ระบบอาณัติสัญญาณ (Railway Signaling System)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.career4future.com/rso
สอบถามข้อมูลที่
โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81894 และ 085 324 2684 (นพมล)
E-mail: npd@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเดินรถไฟฟ้า รุ่นที่ 3 (Railway System Operation: RSO)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ