หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) เพื่อขอการรับรองมาตรการยกเว้นภาษี 200%” (หมดเขตลงทะเบียน 20 ธ.ค 64)
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) เพื่อขอการรับรองมาตรการยกเว้นภาษี 200%” (หมดเขตลงทะเบียน 20 ธ.ค 64)
7 ธ.ค. 2564
0
📣สวทช. โดยงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) เพื่อขอการรับรองมาตรการยกเว้นภาษี 200%” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) ให้ผู้ประกอบการเอกชน เพื่อขอการรับรองมาตรการยกเว้นภาษี 200%
 
⏰วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. รูปแบบออนไลน์
🌐ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3nLgI8i
ภายในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
 
#ยกเว้นภาษี #สวทช. #NSTDA
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software) เพื่อขอการรับรองมาตรการยกเว้นภาษี 200%” (หมดเขตลงทะเบียน 20 ธ.ค 64)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ