หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการ NCD Digital HealthTech Platforms
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการ NCD Digital HealthTech Platforms
14 ม.ค. 2564
0

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการและนวัตกร ด้านดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เกี่ยวข้องกับโรค NCD หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

โดยเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการและนวัตกร ด้านดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เกี่ยวข้องกับโรค NCD เข้าร่วม โครงการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัลเพื่อต่อสู้กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) สู่ระบบสาธารณสุขไทยเพื่อความยั่งยืนทางด้านสุขภาพ เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 280,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เข้าร่วมกิจกรรม Acceleration Program ขยายผลเชิงพาณิชย์สู่สถานพยาบาลหรือองค์กรในระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างความร่วมมือการสนับสนุน ผลักดันผลงานนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพียงคุณมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ด้านนวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัลสำหรับการรักษา ช่วยเหลือป้องกันเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่ TRL มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ขึ้นไป รวมถึงมีแผนในการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง และขยายผลเชิงพาณิชย์สู่สถานพยาบาลในระบบสาธารณสุขไทย

โปรดอย่าช้า !!! รับสมัครจำนวนจำกัด เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 มกราคม 2564 ผู้สนใจสมัครกรอกแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่ https://forms.gle/ifuuSoW9iuMWexQJ7“ทางอวท. จะแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอโครงการผ่านออนไลน์และจะแจ้งผลให้ทราบ ภายใน 28 ก.พ. 64” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 086 373 4271 (คุณกานต์ธิดาพร), 089 456 2440 (คุณวัชรี) หรือ สมัครได้ทาง Email: ikd@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการ NCD Digital HealthTech Platforms
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ