หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม (5 พฤษภาคม 2564) Facebook Live แถลงข่าว “โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge”
(5 พฤษภาคม 2564) Facebook Live แถลงข่าว “โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge”
3 พ.ค. 2564
0
🔴Facebook Live แถลงข่าว “โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge” เปิดรับสมัครเยาวชนไทยในทุกระดับชั้นการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการแข่งขัน โดยทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชียร่วมกับเยาวชนจากต่างประเทศในเดือนกันยายน 2564
🔵 รับชมพร้อมกันวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00-11.00 น.
Facebook: NSTDA-สวทช.

กำหนดการ

10.00-10.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและเปิดวิดีโอแนะนำโครงการ
10.05-10.10 น.
แถลงข่าวโครงการแข่งขัน T he 2 nd Kibo Robot Programming Challenge
โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
10.10-10.15 น.
แนะนำโครงการแข่งขันและความร่วมมือระหว่าง JAXA กับ สวทช.
โดย M r. O no A tushi Director of Bangkok Offic e , Jap an  Aerospace Exploration Agency (JAXA)
10.15-10.20 น. ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรโครงการฯ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
10.20-10.30 น.
บรรยายพิเศษ “ภารกิจเสริมสร้างกำลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอวกาศไทย”
ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.
10.30-10.40 น.
คุณปราณปริยา วงค์ษา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
10.40-10.50 น.
ดร.พงศธร สายสุจริต
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (INST E D)
10.50-11.00 น.
คุณเอกชัย ภัคดุรงค์
Senior Vice President Head o f Regulatory Affairs
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
11.00 น. จบการแถลงข่าว

 

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม (5 พฤษภาคม 2564) Facebook Live แถลงข่าว “โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ