หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 24
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 24
10 พ.ย. 2563
0

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน JSTP รุ่นที่ 24
วันที่รับสมัคร : 1 ต.ค.63 – 15 ธ.ค.63

แชร์หน้านี้:
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว สวทช.
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 24