หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “ การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ( Green Industry ) เพื่อความยั่งยืน ” (ฟรี..ไม่มีค่าใช่จ่าย)
สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “ การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ( Green Industry ) เพื่อความยั่งยืน ” (ฟรี..ไม่มีค่าใช่จ่าย)
6 ก.ย. 2565
0

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน” ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนผู้ประกอบการมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้สนใจได้เพิ่มศักยภาพและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวต่อไป สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 23 กันยายน 2565 https://bit.ly/3Rivqjr หรือ แสกน QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

โปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1371 มือถือ 096-128-8826 (คุณภาวิณี) โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1301 มือถือ 063-915-6656 (คุณพนิตา) ทั้งนี้ทางผู้จัดอบรมจะนำส่ง link การอบรมให้กับท่านที่ลงทะเบียนเท่านั้น

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “ การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ( Green Industry ) เพื่อความยั่งยืน ” (ฟรี..ไม่มีค่าใช่จ่าย)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ