หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม การประชุมวิชาการ ASEAN-ASSET2023: Global Summit on the Future of Future Food
การประชุมวิชาการ ASEAN-ASSET2023: Global Summit on the Future of Future Food
4 ต.ค. 2566
0
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Queen’s University Belfast จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ASEAN-ASSET2023: Global Summit on the Future of Future Food
วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยน อภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในระดับสูงเกี่ยวกับ
– วิธีการจัดหาความต้องการอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกผ่านการคิดเชิงนวัตกรรม
– การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยในการช่วยสนับสนุนการผลิตอาหารเพื่ออนาคต
– ความปลอดภัยของอาหารเพื่ออนาคตจากแหล่งต่างๆ
.
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มจำนวนของประชากรโลก กอปรกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ทำให้ประชากรโลกจำนวนมากต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ส่งผลถึงการขาดแคลนและความมั่นคงทางอาหารที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
จากสภาพปัญหาดังกล่าว การผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้เพียงพอกับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นความท้าทายสำหรับทุกภาคส่วน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตผลทางการเกษตรและอาหารจะยังคงผลิตได้ในปริมาณที่เพียงพอ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยและยั่งยืน
.
อาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกที่มาจากนวัตกรรมอาหารใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) โปรตีนจากแมลง (Insect-based Protein) หรือโปรตีนจากวัตถุดิบอื่นๆที่ผ่านการแปรรูป โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและซับซ้อน เพื่อให้ได้รสชาติ เนื้อสัมผัส รวมถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงโปรตีนหลักมากที่สุด อาหารเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเทรนด์อาหารเพื่ออนาคต (Future Food) ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งเรื่องของสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
.
สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครร่วมงานได้ที่ https://www.biotec.or.th/asean-asset2023/
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม การประชุมวิชาการ ASEAN-ASSET2023: Global Summit on the Future of Future Food
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ