หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สัมมนา “FAST LANE: เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digitalization เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดย TTRS Model และ Crowdfunding”
สัมมนา “FAST LANE: เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digitalization เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดย TTRS Model และ Crowdfunding”
7 ก.ย. 2564
0

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย (TTRD) และ บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “FAST LANE: เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digitalization เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดย TTRS Model และ Crowdfunding” ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินเทคโนโลยีโดยใช้โมเดล TTRS และสิทธิประโยชน์ในด้านการเข้าถึงแหล่งทุนและความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ และสนับสนุนผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีกลุ่มที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี การตลาด ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบ “การระดมทุน”

สมัครเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://bit.ly/2YmXXOj

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สัมมนา “FAST LANE: เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digitalization เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ SME โดย TTRS Model และ Crowdfunding”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ