หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม Facebook Live รับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต…ครบ…จบ….คุ้ม…”
Facebook Live รับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต…ครบ…จบ….คุ้ม…”
26 พ.ค. 2565
0
Facebook Live รับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว
“สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน.
ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต…ครบ…จบ….คุ้ม…”
.
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
⏰ เวลา 13.15-15.30 น.
🌐 Facebook Live: NSTDA-สวทช.
🎯การถ่ายทอดสดจากห้องแถลงข่าว อว. อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
.
13.15-13.30 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับ และรับชมคลิปวิดีโอแนะนำสถาบันฯ
13.30-13.45 น.
แนวทางการพัฒนากำลังคน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG
โดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์
รองผู้อำนวยการ สวทช. / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
13.45-14.45 น.
จุดเด่นของ e-Learning Platform
ผู้ร่วมเสวนา
– ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.
– คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์
ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย
– คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช.
– รศ.ร.อ.ดร. วีระเชษฐ์ ขันเงิน
กรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
กรรมการบริหารด้านวิจัยและนวัตกรรม บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL)
.
ดำเนินรายการโดย
ดร.สมชาย เรืองเพิ่มพูน ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช.
14.45-15.00 น.
ถ่ายภาพหมู่
.
15.00-15.30 น.
รับชมคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเรียนหลักสูตร e-Learning
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม Facebook Live รับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต…ครบ…จบ….คุ้ม…”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ