หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญนักสังคมสงเคราะห์และท่านที่สนใจ เข้าประชุมวิชาการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ประจำปี2567
ขอเชิญนักสังคมสงเคราะห์และท่านที่สนใจ เข้าประชุมวิชาการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ประจำปี2567
25 พ.ค. 2567
0

🟢ในหัวข้อ ” หัวข้อ “ยกระดับบริการคลินิกสังคมสงเคราะห์ ” สนับสนุนโดย โครงการ social tele care สสส.
ในวันที่ วันศุกร์ที่ 7-8 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting
🟢หัวข้อน่าสนใจ 💻🩺 เทคโนโลยีดิจิทัล ในระบบบริการสุขภาพไทย บรรยายพิเศษ โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.บรรยายพิเศษ A-MED home ward กับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน โดย อธิบดีกรมการแพทย์ และ การตระหนักรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โดย ดร. กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
👉*** ดาวโหลด หนังสือเชิญประชุม ได้ที่ https://shorturl.at/enrwO
👉*** ลงทะเบียน เข้าประชุม ได้ที่ https://shorturl.at/iDOU2 และดาวโหลดเอกสารการประชุมและรหัสซูมได้ที่ …..https://shorturl.at/lqyBN

 

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญนักสังคมสงเคราะห์และท่านที่สนใจ เข้าประชุมวิชาการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ประจำปี2567
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ