หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Collaboration opportunities” ผ่าน LIVE ของ เพจ The Association of Thai Professionals in European Region – ATPER
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Collaboration opportunities” ผ่าน LIVE ของ เพจ The Association of Thai Professionals in European Region – ATPER
9 ก.ค. 2564
0

📣สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Collaboration opportunities” ผ่าน LIVE ของ เพจ The Association of Thai Professionals in European Region – ATPER

.
วิทยากรโดย
🔹ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
🔸ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
🔹นางสาววัฒนาพร สุขพรต
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
🔸ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง
ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมใหม่ สวทช.
🗓 วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
⏰เวลา 18.00-19.00 น.
📌ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://atper.eu/atper2021/
รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Collaboration opportunities” ผ่าน LIVE ของ เพจ The Association of Thai Professionals in European Region – ATPER
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ