หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เสวนาเนื่องในวันป่าชายเลนโลก : ป่าชายเลนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
เสวนาเนื่องในวันป่าชายเลนโลก : ป่าชายเลนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
20 ก.ค. 2565
0

🌱…. มาร่วมกัน ให้ความสำคัญ เนื่องในวันป่าชายเลนโลก 🌱 ในเสวนานี้ …

💚Bi🌏D Talk Episode#6

🌱 ป่าชายเลนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 🌏 และรับมือกับสภาวะโลกร้อน

🗓 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

🕑 เวลา 09.30 – 12.00 น.

💡 พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ
🔻 ความสำเร็จในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในประเทศไทย
🔻 การกักเก็บคาร์บอน
🔻 ชุมชนกับการมีส่วนร่วม
🔻 ระบบนิเวศการวิจัยป่าชายเลน
🔻 การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนมณฑลระนอง
…….และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร

🔈 เสวนาออนไลน์ฟรี❗️ผ่านโปรแกรม Webex Event
📌 สนใจ…..สามารถเข้าร่วมได้ทาง 👉🏻
Meeting number : 2518 701 7699 Password : biodtalk06
https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/j.php?MTID=m1acb60db19c9e4daf9f450676f4a10fb

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เสวนาเนื่องในวันป่าชายเลนโลก : ป่าชายเลนกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ