หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เชิญฟังการบรรยายออนไลน์เรื่อง “กฎหมายใหม่ แนวทางการวิจัยทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์”
เชิญฟังการบรรยายออนไลน์เรื่อง “กฎหมายใหม่ แนวทางการวิจัยทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์”
3 ก.ย. 2564
0

📢 สวทช. ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสาร
“กฎหมายใหม่ แนวทางการวิจัยทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์”
📌วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
เวลา 9:00 น. – 11:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex
.
หัวข้อการบรรยาย :
📍นิยามตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562
📍แนวทางการวิจัยทางคลินิก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
📍แนวทางการขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงและข้อบังคับอื่นๆ ที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2564
โดย ผู้เชี่ยวชาญ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
.
👉🏻ลงทะเบียนที่ >> shorturl.at/jCDMS
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย (RQM) สวทช.
โทร 025647000 ต่อ 71836 และ 71839
อีเมล RQM@nstda.or.th
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เชิญฟังการบรรยายออนไลน์เรื่อง “กฎหมายใหม่ แนวทางการวิจัยทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ