หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ตามทันสถานการณ์ COVID-19 กับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง”
สวทช. ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ตามทันสถานการณ์ COVID-19 กับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง”
26 พ.ค. 2565
0
 
Update ความรู้เรื่องการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ร่วมถึงความเข้าใจในความหลากหลายของไวรัสที่พบในสัตว์ และความสัมพันธ์กับ COVID-19 ในกลุ่มสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 
พร้อมติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน
 
⏰ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex
 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
📌รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย
📌ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
📌รศ.ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
📌ดร.สพญ.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์ไบโอเทค
 
⏰ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมทาง online ***ไม่มีค่าใช้จ่าย*** ได้ที่
 
📧 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเåติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI)
📞 โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)
E-mail: ORI@nstda.or.th
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ตามทันสถานการณ์ COVID-19 กับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ