หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business : RCA)
รับสมัครอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business : RCA)
31 ต.ค. 2565
0

“หลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
(Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business : RCA)”
ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2566 (เวลา 9.00 – 16.00 น.) (12 ชม.)
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเข้าใจและเกิดทักษะในการนำเอาวิธีการแก้ปัญหาแบบ RCA ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาเพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านได้อย่างยั่งยืน”

สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส หรือเทียบเท่า

ค่าลงทะเบียน :
ท่านละ 12,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โปรโมชั่นพิเศษ!! รับส่วนลด 10% เมื่อลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไปจากหน่วยงานเดียวกัน จ่ายเพียงท่านละ 10,800 บาท
**ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการเรียน

หากสนใจ!!
ลงทะเบียนมาได้เลย!! ผ่าน Link นี้ https://www.career4future.com/cfa/index.php?crsgen=8122
หรือส่งใบลงทะเบียนเข้ามาที่ totsawat.che@nstda.or.th หรือ bas@nstda.or.th
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Website: https://www.career4future.com/rca

และหากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่ คุณทศวัชร์ (แท๊ป) โทร. 087-114-6806 หรือ E-mail totsawat.che@nstda.or.th

หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองหลักสูตรตามมาตรการ Thailand Plus Package
“ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปขอ ยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของลูกจ้าง”

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Root Cause Analysis on Development of Sustainable Business : RCA)
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ