หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ประกาศเปิดรับสมัคร การอบรม ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC)”ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
ประกาศเปิดรับสมัคร การอบรม ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC)”ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
2 ส.ค. 2565
0
ประกาศเปิดรับสมัคร การอบรม ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
🎯หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC)”ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
 
📌📌กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC)”ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
 
📆ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2565
⏰⏰เวลา 09.00-16.00 น. สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
☎️☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.career4future.com/pmc
หรือ (คุณทศวัชร์) โทรศัพท์ : 0 2644 8150 ต่อ 81905
โทรศัพท์มือถือ : 08 7114 6806
โทรสาร : 0 2644 8110
E-MAIL : bas@nstda.or.th
 
หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 5,500 บาท
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ประกาศเปิดรับสมัคร การอบรม ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตรการสร้างและบริหารผลิตภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ(Productivity Management Course : PMC)”ฝ่าวิกฤติอุตสาหกรรม ด้วยองค์กรผลิตภาพ”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ