หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง “การค้นพบพืชวงศ์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก !! กับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง “การค้นพบพืชวงศ์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก !! กับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
17 มิ.ย. 2564
0
” ทุนทางธรรมชาติ ” ที่จับต้องได้ ประเทศไทย “ร่ำรวย” ความหลากหลายทางชีวภาพ ทำอย่างไร…จะสร้างนวัตกรรม และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมเสวนากับวิทยากรที่ค้นพบพืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลก 8 ชนิด พร้อมตอบทุกข้อซักถามถึงแนวทางการต่อยอด การสร้างนวัตกรรม และใช้ประโยชน์ทางการค้า
การเสวนา : การค้นพบพืชวงศ์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก !! กับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG
🗓 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
🕑 14.00 – 15.30 น.
🔈 เสวนาออนไลน์ฟรี !
💡 มีหัวข้อที่น่าสนใจ
✔️ การค้นพบพืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลก 8 ชนิดกับความท้าทายการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG
✔️ นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย
✔️ การปรับปรุงพันธุ์พืชวงศ์ขิงในเชิงการค้า
…….และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร
🖥 ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex event
สมัครเข้าฟังฟรี ที่ลิงก์ : https://meeting-nstda.webex.com/meeting…/onstage/g.php…
หรือสามารถเข้าร่วมเสวนาได้
ผ่านการสแกน QR Code
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง “การค้นพบพืชวงศ์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก !! กับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ