หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม”Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market”
ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม”Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market”
20 ก.ค. 2565
0

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม”Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market” ภายใต้“โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2565”

ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา09.00 – 12.00น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

พบกับการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ดังนี้

1.Direction Trend of Thai Herbal & Natural Product in the Global Market

2.เทคโนโลยี update ในสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

3.รับฟังเสวนาหัวข้อ โอกาสและความท้าทายการส่งออกสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

สนใจลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://forms.gle/UaBxgZ2sNhKTL5YJ7

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมลภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-5647000 ต่อ 71743, 71745, 71746 เเละ 81492

Email: herbalac@nstda.or.th

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม”Seminar on Thai Herbal & Natural Products to Global Market”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ