สื่อ VDO

สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านพืช “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ”

วีดีโอด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชุดสื่อ “การผลิตมันสำปะหลังอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

อ่านต่อ »

การผลิตมันสำปะหลังอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วีดีโอด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชุดสื่อ “การผลิตมันสำปะหลังอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

อ่านต่อ »