ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางหนึ่งวัน หัวข้อ “ATCG : DNA for Beginners” ประจำปี 2566

ปีการศึกษา 2566นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านต่อ »

เปิดหลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2566

ปีการศึกษา 2566 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านต่อ »

กิจกรรม Coding & Robotics

  เปิดรับสมัครแล้วว.. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านต่อ »