ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองเพื่อรองรับการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรมฝีกการทดลอง สำหรับเยาวชนผู้สนใจศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะชุดการฝึกอบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง ทั้งนี้ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย และอุปกรณ์การทดลองที่มีความปลอดภัยสำหรับเยาวชน

Share:

Facebook
Twitter