รายการ “พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช.”พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บ่มเพาะวิศวกรน้อยกับ FabLab@SSH

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชในโรงเรียน

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เส้นทางสู่นักวิทย์

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน แรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทย์ฯ

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ แด่เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

Share:

Facebook
Twitter