การให้บริการช่วงโควิด-19

  สวทช. พร้อมเปิดให้บริการห้องประชุมสัมมนา

  มาตรการป้องกันและข้อควรปฏิบัติ (สำหรับผู้ใช้บริการห้องประชุม)

  มาตรการป้องกันและข้อควรปฏิบัติ (สำหรับผู้ใช้บริการห้องพัก)

  4 ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร