การออกแบบโมเดล 3 มิติ : หุ่นยนต์ล้อเดียว

การใช้เครื่องมือจากโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนวัตกร :  การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ล้อเดียว (Wheelo car) ด้วยโปรแกรม 123D Design โดยนายปริญญา ผ่องสุภา วิศวกรโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. (FabLab@SSH)

EP. 1 การออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 123D Design ตอนที่ 14.1 // กิจกรรม Wheelo car

 

EP. 2 การออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 123D Design ตอนที่ 14.1 // กิจกรรม Wheelo car

 

Share:

Facebook
Twitter