อัตราการให้บริการ

   โปรโมชันพิเศษ-ห้องประชุม

   โปรโมชันพิเศษ-ห้องพัก

  อัตราการใช้บริการห้องประชุม อบรม/สัมมนา

  อัตราการใช้บริการห้องพัก

  Meeting/Seminar Rooms Rate 

  Accommodation Rate 

ติดต่อขอใช้บริการ

   จองสถานที่จัดกิจกรรม : 0 2529 7100 ต่อ 77236, 77237 (ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
   จองห้องพัก : 0 2529 7100 ต่อ 0 หรือ 0 2564 7000 ต่อ 77000, 77997 (ประชาสัมพันธ์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
   E-mail : pr-ssh@nstda.or.th
   Linehttps://lin.ee/DF7Xal9