การออกแบบโมเดล 3 มิติ : Face Shield

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (FabLab@SSH) ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ได้จัดทำคลิปสื่อการสอน : การทำหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมในห้องปฏิบัติการ 

Share:

Facebook
Twitter