Previous slide
Next slide

การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2567

หลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2567  หัวข้อ “Plant DNA Fingerprinting”  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านต่อ »

กิจกรรม “เดินทางแบบไอออน: สำรวจโลกใหม่ด้วย Ion Thruster”

  🖊️เปิดรับสมัครแล้วว.. 🚀🚀 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “เดินทางแบบไอออน: สำรวจโลกใหม่ด้วย

อ่านต่อ »

การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2567

หลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2567  หัวข้อ “Plant DNA Fingerprinting”  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านต่อ »

กิจกรรม “เดินทางแบบไอออน: สำรวจโลกใหม่ด้วย Ion Thruster”

  🖊️เปิดรับสมัครแล้วว.. 🚀🚀 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “เดินทางแบบไอออน: สำรวจโลกใหม่ด้วย

อ่านต่อ »

เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2566 หัวข้อ “จุลินทรีย์มหัศจรรย์คุมโรคพืช”

ปีการศึกษา 2566 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆ

อ่านต่อ »

กิจกรรมบ้านวิทย์